Skip to main content

امروز سه شنبه ، ۲-۱۱-۹۷

ساده، سریع و قدرتمند

نیلوبلاگ ابزاری است که به شما کمک می کند تا هر زمانی که مایل بودید، بلافاصله به انتشار ایده‌ها، افکار و دیدگاه‌هاﯼ خود بپردازید. با استفاده از نیلوبلاگ می می‌توانید به آسانی یک سایت اختصاصی داشته باشید. بیشتر بدانید ...

همین حالا ثبت نام کنید

آخرین مطالب منتشر شده در نیلوبلاگ

تحلیل زبان بدن

همه ی مــا تا اندازهای زبــان آگهی رایگان بدن را به صــورت فطری و بســیار ناخودآگاه تفســیر می کنیــم اما موضوع احتمالا پیچیده تر می تواند باشــد. با توجه به این که آگهی رایگان گفته می شود زبان بدن ق...

بافت و محیط

زبان بدن به بافت و محیط نیز آگهی رایگان بســتگی دارد: مفهوم زبان بدن در یک شرایط خاص ممکن است مشابه مفهوم آن در شرایط دیگر نباشد. گاهی اوقات زبان بدن آگهی رایگان به هیچ عنوان آن چه به نظر می رسد نیسـ...

فرهنگ و قومیت

بخشــی از زبان بــدن مانند خندیدن و اخم کــردن در میان همه ی مردم یکسان اســت اما بخشی از زبان بدن نیز مختص یک فرهنگ یا قومیت خاصی است. نمونه هایــی آگهی رایگان از تفاوت های فرهنگی زبان بــدن را می ت...

فریفتن و وانمود کردن

برخــی از افراد به صــورت آگهی رایگان تصنعی زبان بــدن بیرونی خود را کنترل می کنند تا احساســی را القا کننــد که در آن زمان به دنبال خلق آن هستند. دســت آگهی رایگان دادن محکم یا تماس چشمی مســتقیم نم...

یک کاراکتر جذاب بیافرینید

این تکنیک تبلیغاتی چیزی جز خلــق یک ویژگی آگهی رایگان یا ویژگی هایی که بر میزان به رسمیت شناختن و ارزش داستانی کمپین شما می افزاید، نیست. کاراکتر شما می تواند به ایفای نقشی آگهی رایگان بپردازد مثال ن...

جان بخشی

تکنیک جانبخشــی به شــما کمک آگهی رایگان می کند تــا تبلیغاتی بیافرینیــد که جالبتر، انســانیتر، اثربخشتر و در نهایت مرتبط تر با مخاطب هدف شما داشته باشد. شما می توانید آگهی رایگان با دادن توانمندی ه...

از تشبیه و استعاره استفاده کنید

این تکنیک برای اشتراک گذاری آگهی رایگان ایده ها و مفاهیم پیچیــده و انتزاعی و انتقال آنها به ســرعت و با تمامیت کامل مناســب و مفید است. تشبیه اتو استعاره ها، جت آگهی رایگان های جنگندهی پیشــرفته ی ا...

شور و هیجان ایجاد کنید

موســیقی، تصاویر و آگهی رایگان موضوعات هیجانی، ابزارهای فوق العاده ای برای ایجاد احساســات مثبتی هستند که می توانند به یک محصول، شرکت یا آگهی رایگان برند منتقل شوند. رسانه های جمعی و دیجیتال، رسانه ه...

لیست آخرین مطالب منتشر شده ...موضوعات وبلاگ ها اخبار و رسانه ها هنر و ادبیات رایانه و اینترنت علم و فن آوری تجارت و اقتصاد اندیشه و مذهب فوتو بلاگ وبلاگ و وبلاگ نویسی فرهنگ و تاریخ جامعه و سیاست ورزش سرگرمی و طنز شخصی خانواده و زندگی سفر و توریسم فارسی زبان در دیگر کشورها